Այս վիտամինի պակասը ծերացնում Է կանանց․․․Երբեք մի անտեսեք այս նշանները, դա կարող Է ճակատագրական լինել

Այս վիտամինի պակասը ծերացնում Է կանանց․․․Երբեք մի անտեսեք այս նշանները, դա կարող Է ճակատագրական լինել

1․ Գլխապտույտ և կոորդինացիայի կորուստ․

Այն կանանց մոտ, ովքեր հաճախ դիմում են նյարդ աբաններին գլխապտույտի բողոքներով, վի տամին B 12-ի մակարդակը որպես
կանոն ցածր է։ Իսկ քանի որ ցիանո կոբալամինը ազդում է նյ արդերի միե լինային թաղանթի վրա, օրգա նիզմում դրա պակասը հղի
է նյարդերի անդառնալի վնասով, որին հաջորդում են ոչ միայն հաճախակի գլխապտո ւյտները, այլ նաև կոորդինացիայի ամբողջա-
կան կորուստը:

2․ Եղունգների խնդիրներ և անառողջ մազեր․

Մազերը կորցրել են նախկին փայլը, դարձել են փխրուն, բարակ, հազ վադեպ, իսկ եղունգները ջարդվում են և շերտավորվում, ապա
այս ամենը վկայում է B 12 արժեքավոր վ իտամինի պակասի մասին ։ Մկ անային թուլություն․ Ազդելով նյա րդային համակարգի վրա,
ցիանո կոբալամինի պակասը առաջացնում է ոչ միայն ընդհանուր հոգնածո ւթյուն, այլև իրական մկանային թուլո ւթյուն:

3․ Հևոց․

Այս տհաճ ախտանիշը սակավարյո ւնության հետևանքներից է, որը վի տամին B 12-ի պակասի արդյունք է: Անբավարար հեմոգլոբի-
նի քանակը դժվարացնում է թթ վածնի մատակարարո ւմը հյու սվածքներին,դրանով իսկ ստիպելով թո քերին դժվարությամբ աշխա-
տել, որպեսզի բավարարեն թթվածնի պահանջարկը: Տեսողո ւթյան խնդիրներ․ Վիտամին B 12-ի դե ֆիցիտը ծանր դեպքերում ազ-
դում է տեսողական նյա րդի և ց անցաթաղանթի ան ոթների վրա, տեղի է ունենում երկակի էֆֆեկտ, լղ ոզվածություն, նույնիսկ ժա-
մանակավոր կուրություն է լինում:

Ապրեք առողջ

Оставьте первый комментарий

Отправить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.


*