Հզոր աղոթք, որն անսասան կպահի Հայոց երկրի սահմանները. անպայման այս բառերով դիմիր Աստծուն, եթե խաղաղություն ես ուզում

Հզոր աղոթք, որն անսասան կպահի Հայոց երկրի սահմանները. անպայման այս բառերով դիմիր Աստծուն, եթե խաղաղություն ես ուզում
666 2021/04/21

Հայր իմ, զո­րա­վոր Խա­չովդ պահ­պա­նիր Հա­յոց երկ­րի բո­լոր սահ­ման­նե­րը։

Գո­տեպն­դիր մեր քա­ջա­զուն զա­վակ­նե­րին,

զի­նիր նրանց ան­սա­սան հա­վատ­քով և ա­ներ­կյուղ պա­հիր երևե­լի և ա­ներևույթ թշ­նա­մու հար­ված­նե­րից։

Աստ­ծո շնոր­հը, սերն ու հա­վատքն ու ու­ժը լի­նեն մեր կյան­քում։

Լի­նենք միա­կամ ու միա­բան։

Լի­նենք և մնանք մեկ ազգ ու մեկ ե­կե­ղե­ցի։

Եվ թող Ա­մե­նա­զոր Ա­ջը Քո հո­վա­նի լի­նի մեր ժո­ղովր­դին և Հա­յաս­տան աշ­խար­հին։

Ա­մեն:

Մեկնաբանություններ